Tisková zpráva k 9. vyhlášené výzvě IROP MAS Blaník z.s.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V rámci tiskové zprávy naleznete informaci o možnosti Podpory dětských skupin nebo zařízení péče o děti do 3 let.


Vyvěšeno: 22.01.2019

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Vladka Tichá

Additional information