Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č.2/2021.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V příloze naleznete Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 ze dne 22. 01. 2021.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2021 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 2/2021 bylo vydáno v souladu s prodloužením nouzového stavu a krizových opatřeních.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 23. 01. 2021 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/


Vyvěšeno: 23.01.2021

Sejmuto: 07.02.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Vladka Tichá

Additional information