Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Podle dochovaných pramenů byla škola v Tichonicích založena po roce 1884. Na počátku tohoto století se vyučovalo ve světnici u Jeništů v č.p. 12. V roce 1921 byla otevřena nová budova školy č.p. 30, která byla postupně dostavována.   V letech 1947 – 50 navštěvovalo zdejší školu kolem 25 dětí v 1. až 5. roč. a to nejen z Tichonic, ale i Pelíškova Mostu, Kácovce, Chochola a Licoměrska. Roku 1975 zde už bylo jen 9 dětí v 1.– 4. roč.. Proto i přes protesty občanů i tehdejšího MNV byla škola uzavřena.   Byt po odstěhovaném učiteli byl pronajat a v současnosti, po celkové rekonstrukci, slouží jako úřadovna obecního úřadu. Místnost školy slouží v současné době k pořádání různých společenských akcí, schůzí či voleb. Během let 1997 a 1998 byl zrekonstruován vnější plášť budovy. Během rekonstrukčních oprav byla na původní trámy položena nová krytina. Vnější plášť budovy byl vyspraven a následný nátěr dodal budově nový, ale přesto historický vzhled.

Současnost

Na přelomu roku 2005 - 2006 získal obecní úřad Tichonice dotaci na celkovou rekonstrukci vnitřních prostor bývalé třídy, kabinetu a sociálních zařízení. Tato rekonstrukce byla dokončena začátkem roku 2006 a byly tím tak zajištěny dostatečně reprezentativní prostory, které obec do této doby tolik postrádala.

Minulost

Podle dochovaných pramenů byla škola v Tichonicích založena po roce 1884. Nejprve se učilo v č.p. 12 u Jeništů. Pro nevyhovující podmínky byla vybudována nová a samostatná budova školy s bytem a pozemky pro řídícího učitele. Slavnostní otevření proběhlo roku 1921. Nad okny směrem k silnici si můžeme povšimnout znaku na fasádě, který má vyjadřovat slova"obec Tichonice". Škola byla uzavřena v roce 1975 pro nedostatek dětí. Od té doby až do současnosti místní děti navštěvují školu v nedalekém Kácově. Ve školním roce 2002/03 je 1. - 9. ročníku 24 dětí z naší obce a 2 děti navštěvují tamější mateřskou školu. Podle pamětní knihy faráře Kratochvíla byla v Kácově založena škola roku 1692. Stávala na náměstí společně s radnicí a místním šenkem. V roce 1786 kněžna Anna Marie Toskánská dala tuto budovu zbořit a obci věnovala domek hlídače v místech, kde stojí dnes stará škola. V roce 1938 byla otevřena budova nové školy v Nádražní ulici a v roce 2002 dokončena přístavba jídelny, kuchyně a mateřské školy. Více se lze dočíst v kronice sepsané panem Kotrejchem z Holšic. Předchůdkyní naší školy se stala škola ve Zdebuzevsi, která stojí údajně od roku 1775. Stejně stará je i škola na Hrádku. O něco mladší (po r. 1798) je škola v Souticích. Ve Střechově vznikla škola asi v téže době jako v Tichonicích. Poslední významnou školou v našem blízkém okolí je škola v Trhovém Štěpánově (r. 1713). Řídící učitelé a správci školy:

  • p. Petráň
  • p. Mysliveček Antonín
  • p. Černý Josef
  • p. Žížala
  • p. Frühauf
  • p. Novotný Vincenc
  • pí. Čížková Miroslava

Additional information