Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Oznámení občanům

V souladu s ustanovením § 3a odst. 7 zákona orgán ochrany veřejného zdraví stanovuje:

1.   Mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany na dobu od 22.6.2010 do 31.12.2010 do max. hodnoty 70 mg/l

2.   Informace pro zásobené obyvatelstvo:

a)   Děti do 1 roku věku nesmí požívat vodu z veřejného vodovodu vůbec, spotřeba vody k přípravě nápojů a jídel musí být u nich hrazena výhradně kojeneckou balenou vodou,

b)  Děti od 1 do 6 let a těhotné ženy mohou tuto vodu požívat pouze v omezenéém množství, min. 50% spotřeby musí být u nich hrazeno z jiných kvalitnějších zdrojů /např. vodou balenou/

Jaroslav Vaník

starosta obce

Příloha: rozbor vody

Additional information