VV_MZE opatření obecné povahy

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Obsahem VV je změna týkající se lesního zákona.


Vyvěšeno: 03.09.2019

Sejmuto: 31.12.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Vladimíra Srbová

Additional information