VV - MěÚ Vlašim - odpor dopravy a silničního hospodářství

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Tímto Opatřením se ruší Opatření obecné povahy ze dne 24.5.2021


Vyvěšeno: 02.06.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Vladimíra Srbová

Additional information